Kako vzgajamo svoje otroke in katere vrednote jim pomagamo graditi?
Naši otroci ne potrebujejo le znanj in spretnosti – potrebujejo tudi vrednote, ki jih bodo vodile skozi življenje in jim pomagale pri sprejemanju pravih odločitev ter grajenju boljšega sveta zase in za druge. Sreča, zdravje, spoštovanje, solidarnost in mir so samo nekatere od vrednot, ki jih je potrebno prenesti na naslednje generacije.

Cilj kampanje »Živimo vrednote« je spodbujati in izvajati akcije ter dejavnosti v vrtcih, šolah, družinah in skupnostih, ki bodo pomagale otrokom razumeti, usvojiti in živeti vrednote.
Pridružite se mreži vrtcev in šol, ki bodo s pomočjo Koledarja vrednot vsak mesec organizirali dejavnosti, ki promovirajo vrednoto posameznega meseca. Vključite poučevanje in diskusijo o vrednotah v vzgojno-izobraževalni proces, obšolske dejavnosti in druge akcije v oddelku/razredu oz. vrtcu/šoli; vključite starše, skupnosti in vse zainteresirane deležnike ter delite z nami svoje ideje in uspehe.

SREČA

»Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen daj z dlanjo udari v dlan!«
Vsakdo želi biti srečen, vprašanje pa je, kaj je tisto, kar nas zares osrečuje.
Sreča je osebni občutek zadovoljstva in izpopolnjenosti, ki ga vsak posameznik doživlja drugače.
Srečo je težko izmeriti, še težje opisati, a enostavno prepoznati…

PRAVIČNOST

Vsak od nas ima pravice in si želi, da se te pravice spoštujejo.
V pravični družbi ščitimo pravice vsakega posameznika in upoštevamo naše posebnosti in razlike.
Da bi zgradili pravično družbo, moramo spoštovati skupaj oblikovana pravila ter se zavzemati za njihovo spremembo, v kolikor niso pravična za vse.
Pravičnost pomeni omogočati vsakemu posamezniku občutek varnosti, zaščite in svobode, da je lahko to, kar je…

POGUM

Pogum je vrlina močnih ljudi.
Močni ljudje niso le tisti, ki so veliki in fizično močni. Močni ljudje so tisti, ki se znajo soočiti s svojimi strahovi in jih premagati.
Pogum potrebujemo vsak dan, da bi bili to, kar smo, da bi lahko delali dobra dela, se učili in preizkušali nove stvari.

ZDRAVJE

Zdravje ne pomeni le odsotnost bolezni.
Vključuje telesno, duševno in socialno blagostanje in je kot tako predpogoj za srečo, kvalitetno in uspešno življenje.
S svojim odnosom do zdravja in življenja vplivamo na zdravje in življenje drugih živih bitij in narave.

SPOŠTOVANJE

Ali se obnašamo do drugih tako, kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do nas?
Sprejemamo druge takšne kot so?
Ali smo prijazni?
Ali znamo dobro poslušati?
Spoštovanje je vrednota, ki temelji na prepričanju, da je vsako človeško bitje dragoceno in pomembno…

NARAVA

»Če si dobro ogledaš naravo, boš vse bolje razumel.« Albert Einstein
Narava je del nas in mi smo del narave.
Vse v naravi, ptica, riba, voda, kamen, drevo, cvetlica, je medsebojno povezano in soodvisno.
Zaradi težnje po lažjem in bolj udobnem življenju človek vedno bolj uničuje naravo in planet, na katerem živimo.

SOLIDARNOST

Človeška solidarnost temelji na medsebojnem spoštovanju in razumevanju, sposobnosti sočutja z drugimi, ki trpijo ali so v težavah, in pripravljenosti pomagati drug drugemu.
Solidarnost pomeni pripravljenost gledati na ljudi z odprtim srcem in razumom ter razumeti, da smo na koncu vsi prebivalci istega planeta – Zemlje.

PRIJATELJSTVO

Kaj je prijateljstvo?
Kako si izbiramo prijatelje?
Zakaj so nekatera prijateljstva kratkotrajna, nekatera pa trajajo vse življenje?
Prijateljstvo je odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju.
Prijatelji in prijateljice so ljudje, ki nas navdihujejo, spodbujajo in nam vedno stojijo ob strani.
S prijatelji se radostimo, veselimo, si pomagamo ter delimo dobro in slabo…

MIR

Zagotovo ste že velikokrat slišali nekoga reči: »Pusti me pri MIRu!«, »Ne vzneMIRjaj me!« ali »PoMIRi se!«.
Mir ni le stanje brez vojne, je veliko več kot to.
Mir pomeni dostojanstveno življenje v harmoniji z ljudmi in naravo.
Da bi ohranili mir, moramo vsak dan delati na tem, začnemo pa tako, da negujemo svoj notranji mir.

ODGOVORNOST

Odgovornost pomeni, da vestno opravljamo svoje obveznosti in zadolžitve ter spoštujemo dane obljube in dogovore.
Odgovorni smo, kadar razumemo, kako naše vedenje vpliva na druge ljudi in smo pripravljeni prevzeti odgovornost za svoja dejanja.
Odgovorne osebe so tiste, ki jim lahko zaupamo in se lahko nanje vedno zanesemo…

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje je temeljna človekova pravica in vrednota sama po sebi.
Tako kot nam hrana daje moč in ohranja naše telo živo, tako izobraževanje hrani naš um in dušo.
Izobraževanje nam omogoča, da vidimo svet na zanimiv način in da nenehno širimo naša obzorja.
Več kot vemo, več si želimo izvedeti.
Z vsako idejo se porodi nova, ki odpira nova vprašanja…

POŠTENOST

Biti pošten pomeni biti iskren in odprt do sebe in drugih ter pogumno stati za svojimi besedami in dejanji.
Poštenost pomeni, da vselej poskušamo narediti kar je prav, pravično in dobro, četudi nam to ne prinaša koristi.
Biti pošten pomeni govoriti resnico in priznati svoje napake tudi takrat, ko to ni enostavno.